آخرین خبرها

CGAxis

دانلود مدلهای درخت 72 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس 72

دانلود مجموعه مدل شماره 72 CGAxis مجموعه مدل شماره 72 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 32 مدل از  انواع درختان برگریز  با کیفیت ، با جزییات بالا در اندازه و شکل های مختلفی و همراه با متریال و تکسچر می باشد.این مدلها عبارتند از : درختان وحشی ، بلوط …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای فروشگاهی 70شرکت CGAxis

سی جی اکسیس شماره 70

دانلود مجموعه مدل شماره 70 CGAxis مجموعه مدل شماره 70 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 26 مدل polygon از  انواع تجهیزات فروشگاهی با کفیت برای استفاده در صحنه های داخلی ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد.این مدلها عبارتند از : قفسه های بازار با …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای پرده شماره 47 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس 47

دانلود مجموعه مدل شماره 47 CGAxis مجموعه مدل شماره 47 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 30 مدل انواع پرده با کفیت برای استفاده در صحنه های داخلی ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد. این مدل ها با ابعاد مختلف و از انواع پرده …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای درخت شماره 54 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس 54

دانلود مجموعه مدل شماره 54 CGAxis مجموعه مدل شماره 54 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 42 مدل انواع درخت با کفیت برای استفاده در صحنه های داخلی ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد. هر یک از مدل ها مپ شده و تکسچر شده …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای کتاب شماره 53 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس 53

دانلود مجموعه مدل شماره 53 CGAxis مجموعه مدل شماره 53 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 20 مدل مجموعه کتاب ها و مجله های بسیار با کفیت  ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد.هر یک از مدل ها مپ شده و تکسچر شده هستند اگر …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای غذا شماره 56 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس 56

دانلود مجموعه مدل شماره 56 CGAxis مجموعه مدل شماره 56 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 81 مدل انواع غذا بسیار با کفیت برای استفاده در صحنه های داخلی ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد.مدل ها خیلی واقعی ، اسکن شده از محصولات طبیعی …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای تجهیزات بدنسازی شماره 57 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس

دانلود مجموعه مدل شماره 57 CGAxis مجموعه مدل شماره 57 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 21 مدل انواع تجهیزات بدنسازی بسیار با کفیت ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد. نقشه های diffuse ، bump  و opacity  را در نرم افزارتون استفاده نمایید.با سافت …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای لوازم الکتریکی شماره 59 شرکت CGAxis

cgaxis 59

دانلود مجموعه مدل شماره 59 CGAxis مجموعه مدل شماره 59 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 21 مدل انواع لوازم الکترونیکی بسیار با کفیت ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد. نقشه های diffuse ، bump  و opacity  را در نرم افزارتون استفاده نمایید.با سافت …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای گیاهان شماره 60 شرکت CGAxis

سی جی اکسیس 60

دانلود مجموعه مدل شماره 60 CGAxis مجموعه مدل شماره 60 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 31 مدل انواع گیاهان بسیار با کفیت ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد. نقشه های diffuse ، bump  و opacity  را در نرم افزارتون استفاده نمایید. مدلهای گیاهان …

بیشتر بخوانید »

دانلود مدلهای تجهیزات پزشکی شماره 55 شرکت CGAxis

سی جی اکیسی 55

دانلود مجموعه مدل شماره 55 CGAxis مجموعه مدل شماره 55 از شرکت معتبر CGAxis که شامل 26 مدل انواع تجهیزات پزشکی بسیار با کفیت ، با جزییات بالا و همراه با متریال و تکسچر می باشد. هر یک از مدل ها مپ شده و تکسچر شده هستند اگر نقشه های  …

بیشتر بخوانید »