آخرین خبرها

3D Creative

دانلود مجله 3DCreative: Issue 112 – December 2014

دانلود مجله 3DCreative: Issue 112 – December 2014

جدیدترین شماره مجله معتبر سایت 3D Creative که در حوزه گرافیک و بازی سازی فعالیت دارد را براتون آماده کردم. این مجله منبع کامل و جامع ، برای گرافیست های سه بعدی می باشد.در هر نسخه از این مجلات ، یک پروژه کار شده و راهنمای آن ارائه می شود. هنرمندان …

بیشتر بخوانید »

دانلود مجله 3DCreative: Issue 118 – June 2015

دانلود مجله 3DCreative: Issue 118 – June 2015

جدیدترین شماره مجله معتبر سایت 3D Creative که در حوزه گرافیک و بازی سازی فعالیت دارد را براتون آماده کردم. این مجله منبع کامل و جامع ، برای گرافیست های سه بعدی می باشد.در هر نسخه از این مجلات ، یک پروژه کار شده و راهنمای آن ارائه می شود. هنرمندان …

بیشتر بخوانید »

دانلود مجله 3D Creative – Issue 117 – May 2015

دانلود مجله 3DCreative: Issue 117 – May 2015

جدیدترین شماره مجله معتبر سایت 3D Creative که در حوزه گرافیک و بازی سازی فعالیت دارد را براتون آماده کردم. این مجله منبع کامل و جامع ، برای گرافیست های سه بعدی می باشد.در هر نسخه از این مجلات ، یک پروژه کار شده و راهنمای آن ارائه می شود. هنرمندان …

بیشتر بخوانید »

دانلود مجله 3D Creative – Issue 116 – April 2015

دانلود مجله 3D Creative – Issue 116 – April 2015

جدیدترین شماره مجله معتبر سایت 3D Creative که در حوزه گرافیک و بازی سازی فعالیت دارد را براتون آماده کردم. این مجله منبع کامل و جامع ، برای گرافیست های سه بعدی می باشد.در هر نسخه از این مجلات ، یک پروژه کار شده و راهنمای آن ارائه می شود. هنرمندان …

بیشتر بخوانید »