Toon Boom Animate Pro

فیلم آموزشی Digital-Tutors – Creating a Walk Cycle with Deformer Bones in Toon Boom Animate Pro

سافت ساز دیجیتال تورس

دوره آموزشی ایجاد سیکل راه رفتن فیلم آموزشی ایجاد سیکل راه رفتن با استخوان Deformer در نرم افزار Toon Boom Animate Pro رو از شرکت Digital-Tutors رو برای دانلود گذاشتم. در این بیشترین تمرکز رو روی ایجاد شمار کلید اصلی برای کارکترمون می کنیم .این روند با ایجاد اولین تماس شروع …

بیشتر بخوانید »