بسته برنزی
200 هزار تومان
 •   2000 سکه
 •   بدون محدودیت زمانی
 •   دسترسی همیشگی برای دانلود
بسته نقره ای
500 هزار تومان
 •   5000 سکه
 •   بدون محدودیت زمانی
 •   دسترسی همیشگی برای دانلود
بسته طلایی
1 میلیون تومان
 •   10000 سکه
 •   بدون محدودیت زمانی
 •   دسترسی همیشگی برای دانلود
بسته الماس
2 میلیون تومان
 •   20000 سکه
 •   بدون محدودیت زمانی
 •   دسترسی همیشگی برای دانلود