ثبت نام و تمدید اشتراک VIP

ثبت نام اشتراک ویژه

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

لطفا قبل از تلاش برای پرداخت v.p.n رو خاموش کنید و پس از پرداخت صبر کنید به سایت انتقال داده بشید در غیر این صورت اشتراک شما به درستی فعال نمی شود

This form and Online Pay is only available for subscribing to Iranian users, and For International user need to manually pay and contact with Manager. email us for payment with PayPal or WebMoney. You can also stay connected with online support.
One month Vip account = 5 $ USD I One Year Vip account = 40 $ USD
email : info@softsaaz.ir telegram : @SoftSaaz

بستن
بستن